ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το ΕΡΓΟ  αυτό είναι αποτέλεσμα μιας έρευνας που έκανα για τον εαυτό
μου. Θέλησα να μάθω αν υπήρξε κάποια περίοδος της ιστορίας, όπου ο
απλός πολίτης δεν ήταν τόσο υποβαθμισμένος πολιτικά και κοινωνικά, όσο
σήμερα. Θέλησα να μάθω αν λειτούργησε ποτέ η δημοκρατία, με τον ορισμό
που δίνει η ίδια η λέξη, ή ήταν πάντα μια λέξη κενή περιεχομένου, που
χρησιμοποιήθηκε για παραπλάνηση των λαών.
Η έρευνά μου κάλυψε όλη την πολιτική διαδρομή, από τότε που οι
άνθρωποι ενώθηκαν σε πολιτειακά οργανωμένες κοινωνίες μέχρι σήμερα. Σαν
πηγές χρησιμοποίησα τα βιβλία που παραθέτω στην βιβλιογραφία. Από την
έρευνα αυτή διαπίστωσα ότι η αυθεντική δημοκρατία γεννήθηκε και
λειτούργησε μόνο στην Αθήνα, από το 462 μέχρι το 322 π.Χ.
Η γέννηση και η λειτουργία της δημοκρατίας ήταν μία κορυφαία στιγμή για
την ανθρωπότητα, την οποία και σημάδεψε ανεξίτηλα. Κατά την περίοδο της
δημοκρατίας, και χάρη στην δημοκρατία, δημιουργήθηκε όλος αυτός ο
λαμπρός πολιτισμός, που παρέμεινε κλασικός μέχρι σήμερα.Η γέννηση όμως καθώς και η λειτουργία της δημοκρατίας καλύπτονται από
ένα πέπλο σιωπής. Αυτό δεν έγινε τυχαία, από έλλειψη επαρκών στοιχείων,
αλλά σκόπιμα, γιατί οι οικονομικά και πολιτικά κυρίαρχες τάξεις θέλησαν να
αποκρύψουν από τους λαούς το αληθινό πρόσωπο της δημοκρατίας. Για τον
λόγο αυτόν η δημοκρατία έχει φτάσει σε μας τόσο διαστρεβλωμένη και
παραποιημένη, ώστε να μην μπορούμε να διακρίνουμε καθαρά το αυθεντικό
πρόσωπό της.
Προσπάθησα, ύστερα από κουραστική έρευνα και μελέτη που κράτησε
ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ολόκληρα χρόνια, να βρω και να αξιολογήσω όλα εκείνα τα στοιχεία,
που θα μου επέτρεπαν να κατανοήσω τόσο την ίδια την δημοκρατία όσο και
την πρακτική εφαρμογή της.
Δεν ανήκω σε καμμιά σχολή και η μέθοδος που ακολούθησα είναι καθαρά
προσωπική, γι’ αυτό προσέγγισα και αξιολόγησα το πρόβλημα της πολιτικής
εξουσίας από την σκοπιά του απλού πολίτη- ΟΠΛΙΤΗ.