Στεγαστικό και Κτιριακό

Το στεγαστικό πρόβλημα του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου Αττικής

Σοβαρά λειτουργικά προβλήματα προκαλεί στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Αττικής η έλλειψη κτιριακών υποδομών. Το στεγαστικό πρόβλημα χαρακτηρίζεται από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας της περιοχής μας ως το πλέον σοβαρό ζήτημα  που αντιμετωπίζει το 4ο δημοτικό σχολείο. Μεταξύ άλλων, η σχολική μονάδα δε διαθέτει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και  εργαστηρίων, ενώ η διδασκαλία της μουσικής καθώς και η σίτιση των παιδιών πραγματοποιούνται σε «κοντέινερς». Επιπλέον οι εκδηλώσεις  του σχολείου  πραγματοποιούνται στο προαύλιο, ενώ σε περιπτώσεις κακοκαιρίας οι συνθήκες που διεξάγονται οι″γιορτές»  είναι ιδιαίτερα αντίξοες.

Το κτήριο της βιβλιοθήκης, καθώς και η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων έχουν χαρακτηριστεί ως ακατάλληλα μετά το μεγάλο σεισμό της Πάρνηθας. Εκτός όμως από τις αίθουσες που έχουν κριθεί ακατάλληλες, λόγω δομικών προβλημάτων, υπάρχουν προβλήματα και σε αίθουσες που στεγάζονται τμήματα του σχολείου και βρίσκονται στην παλαιά πτέρυγα.. Από την αρχή της σχολικής χρονιάς 2013 -2014, η αίθουσα της ενισχυτικής διδασκαλίας δεν χρησιμοποιείται καθώς έχουν πέσει σοβάδες και είναι αναγκαία η συντήρηση της.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σχολείο μας παραμένουν εδώ και χρόνια άλυτα. Παρά τις διαμαρτυρίες γονέων, μαθητών και καθηγητών, οι διαδικασίες αντιμετώπισες των προβλημάτων  παραμένουν μπλοκαρισμένες στα γραφειοκρατικά γρανάζια.  Εκτός από τον τοπικό τύπο που έχει ασχοληθεί με το πρόβλημα, έχουν κατατεθεί στο παρελθόν και σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι στεγαστικές ανάγκες της περιοχής έχουν ενταθεί τα τελευταία χρόνια. Λόγω της μεγάλης οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής του Παλαιού Ηρακλείου, χιλιάδες κάτοικοι, κυρίως νέας ζευγάρια, έχουν μετατοπιστεί στη περιοχή. Συνέπεια αυτή της πληθυσμιακής μετακίνησης είναι να έχει σημειωθεί ραγδαία αύξηση του αριθμού των παιδιών που αιτούνται να εγγραφούν στο 4ο Δημοτικού Σχολείο. Οι ανάγκες δεν μπορούν να καλυφτούν πλήρως καθώς οι αίθουσες δεν επαρκούν για να δημιουργηθούν νέα τμήματα.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ζητεί την παρέμβαση των αρμόδιων φορέων της κεντρικής και τοπικής αυτοδιοίκησης και ζητεί απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις.

  • Ποια μέτρα θα ληφθούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα κτιριακά και λειτουργικά προβλήματα του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου Αττικής;
  • Εξετάζεται η εκτέλεση εργασιών ριζικής επισκευής του σχολείου;
  • Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν άμεσα για την επίλυση  των όποιων προβλημάτων αντιμετωπίσει το σχολείο;
  • Είναι ασφαλή τα παιδιά που στεγάζονται στο παλαιό κτήριο; Υπάρχουν σχετικά έγγραφα που το διαβεβαιώνουν; Κρίνεται αναγκαία η επανεξέταση της ασφάλειας και της στατικότητας του;Επιδέχεται προσωρινών διορθώσεων που θα αυξήσουν τα ποσοστά ασφάλειας σε περίπτωση ισχυρού σεισμού;
  • Μπορεί να τεθεί ένα χρονοδιάγραμμα για την ενεργοποίηση της ανέγερσης νέων κτηριακών υποδομών;
  • Μπορούν να αξιοποιηθούν νέα χρηματοπιστωτικά εργαλεία;