ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ(ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ)

    Η Λέξη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ είναι ελληνική, και δημιουργήθηκε από τη σύζευξη των λέξεων ΔΗΜΟΣ και ΚΡΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ονομάζεται το σύνολο των πολιτών. ΠΟΛΙΤΕΣ ονομάζεται το υποσύνολο των κατοίκων μιας…

Βελτιώνω τη πόλη μου – Επεξεργασία Συμβάντος

Βελτιώνω τη πόλη μου – Καταγραφή Συμβάντος