20 χρόνια αδιαφορία

Ένα απίστευτο θέμα που σέρνεται σε βάθος 20ετίας, και αφορά την ασφάλεια παιδιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ακόμα βρίσκεται σε εκκρεμότητα, χωρίς να υπάρχει το απαιτούμενο ενδιαφέρον από τις διοικήσεις του δήμου, από το 1999 μέχρι σήμερα. Όλα αυτά τα χρόνια γίνονταν […]

Στεγαστικό και Κτιριακό

Το στεγαστικό πρόβλημα του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου Αττικής Σοβαρά λειτουργικά προβλήματα προκαλεί στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Αττικής η έλλειψη κτιριακών υποδομών. Το στεγαστικό πρόβλημα χαρακτηρίζεται από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας της περιοχής μας ως το πλέον σοβαρό ζήτημα […]